sadeghi, نویسنده در پارسیس

ادامه مطلب
انواع خدمات حسابداری

انواع خدمات حسابداری

خدمات حسابداری به خدمات مالی گفته می شود که برای مدیریت امور هزینه ها و اقدامات مالی واحد های اقتصادی، صورت می گیرند. از آغاز سال مالی تا اتمام آن، از مهم ترین و اساسی ترین اقدامات مالی تا پیچیده ترین آنها، جز خدمات حسابداری به شمار می روند که با توجه به نوع کسب و کار، انواع مختلفی دارند.

ادامه مطلب
تفاوت‌ها بین استاندارد حسابداری ايران و IFRS

تفاوت‌ها بین استاندارد حسابداری ايران و IFRS

با پذيرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند.

ادامه مطلب
نرم افزار تهیه صورت مالی تلفیقی

نرم افزار تهیه صورت مالی تلفیقی

صورتهای مالی تلقیقی در هر صورت، در تحلیل مالی مورد استفاده قرار می گیرند ولی نتایج تحلیل چنین صورتهایی زمانی معتبر است که در تهیه و ارائه آنها از اصول متداول حسابداری تبعیت شده باشد. نرم افزار حسابداری تلفیقی ، بستر تهیه مکانیزه‌‌‌ی صورت‌‌‌های مالی تلفیقی را در شرکت ها و سازمان‌‌‌ها فراهم می‌‌‌کند.