سیستم صورتهای مالی و تلفیقی

سیستم صورتهای مالی  و تلفیقی

صورت های مالی یک سازمان ارائه دهنده اطلاعات مالی، شرایط دارایی و بدهی های یک سازمان اقتصادی به صورت خلاصه و طبقه بندی می باشد. هدف از تشکیل یک سازمان سود آوری، تامین مالی و فعالیت سرمایه گذاری می باشد.شرکت پارسیس ارائه دهنده نرم افزار تهیه صورت های مالی

استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره‌ی ۱، صورت های مالی الزامی و چگونگی ارائه‌ی آن‌ها را تعریف می‌کند

تمامی گزارشات و یادداشت های صورت مالی توسط نرم افزار صورت مالی قابل تهیه است.

صورت های مالی اساسی عبارتند از :

صورت سود و زیان

ترازنامه

صورت جریان وجه نقد

صورت سود و زیان جامع

یادداشت‌های همراه صورت های مالی، شامل خلاصه‌ای از خط ‌مشی‌های حسابداری

 

صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع، صورتهای مالی اساسی را تشکیل می دهند. صورتهای مالی اساسی در هر صورت، در تحلیل مالی مورد استفاده قرار می گیرند ولی نتایج تحلیل چنین صورتهایی زمانی معتبر است که در تهیه و ارائه آنها از اصول متداول حسابداری تبعیت شده باشد، در نرم افزار تهیه مکانیزه صورت های مالی تمامی فرمول ها و اصول با توجه به اخرین تغییرات به کار گرفته شده تا کاربران با اطمیمنان و سهولت نسبت به تهیه صورت  مالی شرکت مربوطه اقدادم نمایند.

 

ترازنامه

ترازنامه جزو صورت های مالی اساسی می باشد و نمایان کننده، انعطاف پذیری سازمان، ساختار مالی و میزان نقدینگی سازمان است. بطور کلی ترازنامه یک گزارش کامل از وضعیت مالی شرکت می باشد و به بررسی جزئیات سود و زیان و درآمدها نمیپردازد.

معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه بصورت زیر می باشد:

دارایی سازمان = بدهی + سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

عناصر اصلی و سه‌گانه ترازنامه:

1. دارایی‌ها

2. بدهی‌ها

3.حقوق صاحبان سهام

دارایی‌ها، همان منابع و اموال شرکت می باشد که قابلیت نقدشوندگی دارند و بطور کامل در اختیار شرکت هستند.

بدهی ها همان دارایی ها و تعهدات افراد دیگر می باشد که نزد شرکت است و به عنوان بستانکار شرکت هم معرفی خواهند شد.

حقوق سهامداران بیان کننده حق و حقوق مالی صاحبان شرکت یا سهامداران از دارایی های شرکت می باشد. زمانی که شرکت بدهی های خود را از محل دارایی های خود، تسویه کند هرچه باقی ماند حقوق صاحبان سهام میباشد.

 

سود و زیان

به‌ صورت سود و زیان، صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات هم گفته می‌شود. به طور کلی صورت سود و زیان به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی، خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌های واحد تجاری برای یک دوره زمانی است. (۱ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک‌ساله)

در واقع صورت حساب سود و زیان، سود یا زیان دهی شرکت را نشان میدهد که این سود یا زیان در نتیجه عملیات و تصمیمات مالی شرکت به وجود آمده است و بیانگر عملکرد شرکت در یک زمان مشخص است.

 سود و زیان شامل هزینه ها و درآمد ها میباشد.

صورت گردش جریان وجوه نقد

صورت گردش جریان وجوه نقد یکی از انواع صورت های مالی اساسی می باشد و بیان کننده یک خلاصه از جریانات نقدی در یک مدت زمان مشخص میباشد که در نتیجه عملیات، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی میباشد یعنی یک منعکس کننده کامل از فعالیت های تبادل پولی بین شرکت با سازمان های دیگر است.

در واقع صورت گردش وجه نقد بیان کننده این است که چه میزان وجه نقد بابت فعالیت‌های شرکت در سیکل مالی آن، وارد یا خارج شده است. با تحلیل صورت گردش وجوه نقد، شرکت می‌تواند برای ادامه و ماندگاری در آن فعالیت یا افزایش سرمایه‌گذاری تصمیمات لازم را بگیرد.

فعالیت های اقتصادی که باعث به دست آوردن وجوه نقد خواهند شد، شامل فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی است. در فعالیت های عملیاتی که منبع اصلی کسب درآمد شرکت است، درآمد های نقدی از طریق فعالیت اصلی شرکت به دست خواهد آمد.

 

صورت سود و زیان جامع

به گزارشی که همه تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه ها چه تحقق‌یافته و چه تحقق‌نیافته را در طی یک دوره مالی نشان می دهد؛ صورت سود و زیان جامع می گویند این گزارش کامل تر و جامع تر بوده و می تواند در ارزیابی میزان سود و زیان یک شرکت بسیار موثر باشد.

ممکن است روش تهیه و اصول هر شرکت برای تهیه یادداشت  ها و صورت های مالی اساسی  نتفاوت باشد، برای این منظور نرم افزار پارسیس دارای امکاناتی برای رفع این نیاز ها میباشد که نگرانی کارشناسان محترم را  رفع نماید همچنین در طول تهیه صورت مالی کارشناسان و پشتیبان این شرکت همراه  کارشناسان  محترم خواهند بود.

صورت های مالی در دوره های 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه تهیه کیشود که در سایت کدال قرار میگیرد، نرم افزار پارسیس این امکان را دارد تا در دوره های مختلف زمانی به انتخاب کاربر صورت مالی تهیه کند و همچنین تمامی سوابق مربوط به دوره های قبل را ذخیره نموده و در صورت نیاز کاربران میتوانند از آن استفاده کنند.

خروجی دفترچه ی صورت مالی نرم افزار پارسیس(سامانه مکانیزه تهیه صورت های مالی تلفیقی ) همواره همگام با استاندارد و نسخه ی صورت مالی بانک مرکزی و سازمان حسابرسی  است.

که قابل چاپ و پرینت بدون تنظیمات در صفحات مختلف است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.