MAZAR, نویسنده در پارسیس

ادامه مطلب
Data Science

Data Science

علم داده یا همان دیتا ساینس علومی مانند: ریاضی و آمار، برنامه‌نویسی تخصصی، تجزیه و تحلیل پیشرفته، هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین را با تخصص موضوعی خاص ترکیب می‌کند تا بینش‌های عملی پنهان در داده‌های سازمان را آشکار کند.